Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra FNRS. Professioneel met paarden.
FNRS bestuur

Het bestuur van de FNRS is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt minstens een keer per jaar verantwoording af aan de leden, die vertegenwoordigd worden door de ledenraad. De voorzitter van het bestuur is belast met de leiding van de ledenraadsvergaderingen. Besluiten worden in meerderheid van stemmen genomen, waarbij de voorzitter geen stemrecht heeft.

pension-3.png
Terug naar Over FNRS